Autor on määratlenud teost kui õpik-romaani. Minu lugemismuljed olid äärmiselt positiivsed, sest Tiit Merenäkk on oma ülesandega hästi hakkama saanud.

Autor käsitleb järgmisi küsimusi:
  • Filosoofia kui probleem
  • Kultuuriprobleemid
  • Olemisprobleemid
  • Tunnetusprobleemid
  • Väärtusprobleemid
  • Eetikaprobleemid
  • Esteetikaprobleemid
  • Loominguprobleemid
  • Maailmavaate probleemid
  • Eksistentsiprobleemid - 1. Inimene, 2. Kodu, 3. Haritus, 4. Mäng (kui Vale), Vähenõudlikkus

Äärmiselt lihtsas keeles kirjutatud raamatust saab tarkusi juurde iga lugeja. Pealegi on tegemist aktuaalsete teemadega, mida käsitletakse igapäevaselt kirjanduses, ajakirjanduses, filmides.

Miks inimesed tegelevad filosoofiaga? Aga sellepärast, et inimese koht ja võimalused maailmas huvitavad igaüht, kes vähegi vahetevahel mõelda viitsib. Ikka ja jälle küsitakse endalt: "Mis on minu elu mõte? Mis on õnn? Mis ülesanne on haridusel? Miks on olemas rikkad ja vaesed?"

Filosoofia ülesanne on seega olla " vaimu teeviit tulevikku, inimkonna au ja südametunnistus sellel teel." (lk 22)

Sellest raamatukesest saab ka hulganisti väärt mõtteid, tsitaate ühelt Tiit Merenäki sõnutsi filosoofilisemalt kirjanikult Arvo Valtonilt või siis tema kõige mõttetihedamast teosest "Teekond lõpmatuse teise otsa."